نکات مهمی که در استفاده از دستگاه توستر باید در نظر بگیرید عبارتند از:

  • تکه‌های نان را متناسب با اندازه دستگاه توستر داخل آن قرار دهید.
  • درجه مورد نظر را انتخاب کنید و سپس اهرم را به سمت پایین فشار دهید تا نان برشته شود. برای شروع کار با دستگاه از درجات پایین‌تر شروع کنید.
  • اگر سلامتی اعضای خانواده برایتان اهمیت دارد، در هنگام روشن بودن دستگاه از وارد کردن هرگونه جسم فلزی مانند: کارد و چنگال به داخل توستر جدا خودداری کنید.
  • خورده‌های نان را بعد از اتمام کار حتما از داخل دستگاه توستر خارج کنید.
  • در صورتی که مقدار زیادی نان برای گرم نیاز دارید به یک باره آنها را داخل دستگاه توستر قرار ندهید و در چند مرحله نان‌ها را داخل توستر قرار دهید.
  • هر نوع اتصال بدنه در توستر را جدی بگیرید و ایرادات را به سرعت برطرف کنید.
  • در صورتی که دستگاه توستر از روی کابینت سقوط کرد، قبل از اتصال به برق آن را به طور کامل بررسی کنید تا از سالم بودن قطعات آن اطمینان حاصل کنید.
  • در صورتی که سیم دستگاه توستر به هر دلیل زخمی شد حتما آن را تعویض کنید.